Het meten van vervormingen met rekstroken is toepasbaar voor een brede waaier van structuren, zoals industriële apparaten, turbines, vliegtuigen, landvoertuigen, pijpleidingen en elektronische componenten. Rekstrookmetingen vertellen u niet alleen hoe een onderdeel vervormt, maar ook wat de spanningen in het onderdeel zijn en wat de krachten zijn die er op inwerken.

Onze rekstrookmetingdiensten omvatten:

  • Rekstrookinstallatie
  • Bepalen van de optimale locatie en oriëntatie van de rekstroken
  • Verzameling van vervormingsdata
  • Verwerking van de vermoeiingsdata
  • Meten van statische vervormingen tengevolge van druk-, temperatuur- en constante belastingen
  • Meten van dynamische vervormingen door trillingen en variabele belastingen
  • Validatie van Eindige Elementen Analyse berekeningen
  • Onderzoek van defecten in onderdelen en het bezwijken van structuren
  • Reconstructie van de optredende krachten op onderdelen en structuren

Moeilijke en uitdagende omgevingen

Femtec voert rekstrookmetingen uit in uitdagende omgevingen, zoals bij hoge temperaturen, erosie en corrosie, sterke elektromagnetische interferentie en bij onderdelen die ondergedompeld zijn in vloeistoffen. We gebruiken daarbij verscheidene soorten coatings om de rekstroken en de elektrische bedrading te beschermen. We voeren onze metingen uit zowel in ons labo, als bij de klant in de werkplaats of in situ.

Kalibratie en gegevensverzameling

Femtec’s rekstrookmetingdiensten omvatten NIST traceerbare kalibratie, signaalconditionering, dataverzameling en signaalverwerking. Vooraleer data wordt verzameld, worden de signalen gekalibreerd. Onze capaciteiten van de gegevensverzameling omvatten metingen van statische vervormingen ten gevolge van statische of thermische belastingen en dynamische vervormingen ten gevolge van trillingen en tijdsveranderlijke belastingen. Onze ingenieurs doen zelf de selectie van het type en de grootte van de rekstroken en kunnen u helpen met het bepalen van de optimale positie en oriëntatie van de meetstroken om de meest nauwkeurige en efficiënte meetdata te bekomen.

Roterende onderdelen

Naast het meten van vervormingen in statische onderdelen, hebben we ook een uitgebreide ervaring in het meten van roterende onderdelen, zoals rotors, turbineschoepen, assen en ventilatoren. Daarbij maken we gebruik van telemetrie of van sleepringen. Telemetrische testen worden vaak gebruikt om het koppel van een as of de trillingen in turbineschoepen te meten.

Reconstructie van krachten

Met rekstrookmetingen worden in de eerste plaats vervormingen in een component gemeten, waaruit ook de lokale spanningen kunnen afgeleid worden, wat u informatie oplevert over zowel nominale als hot spot spanningen.

Maar wist u dat met rekstrookmetingen ook de inwerkende krachten op een onderdeel of structuur kunnen bepaald worden? Dit proces heet in het Engels Load History Reconstruction. Met behulp van de Eindige Elementen Methode wordt een onderdeel of structuur geanalyseerd waarop een aantal eenheidskrachten inwerken. Die eenheidskrachten leveren aan de hand van de FEA-berekening (virtuele) vervormingsdata op, die dan vergeleken worden met gemeten vervormingen. Met het vergelijken van de berekende virtuele vervormingen en de gemeten vervormingen kunnen de (tijdsafhankelijke) krachten die inwerken op het onderdeel gereconstrueerd worden. Deze bekomen krachten zijn onder bepaalde voorwaarden onafhankelijk van de stijfheid van het onderdeel. Praktisch betekent dit dat u de optredende krachten van het gemeten onderdeel kunt gebruiken voor nieuwe, innovatieve en meer duurzame ontwerpen, zowel voor nieuwe onderdelen met andere materiaalkeuzes of onderdelen met een geoptimaliseerde geometrie.

Laat ons weten hoe we u kunnen helpen

Bent u op zoek naar een betrouwbare en ervaren partner om rekstrookmetingen uit te voeren en u te helpen met het verzamelen van data over het structureel gedrag van uw producten en structuren? Of bent u benieuwd hoe load history reconstruction u kan helpen bij het ontwikkelen van innovatieve en duurzame oplossingen, neem dan nog vandaag contact met ons op. Wij horen graag van u!